ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 & ΜΠΟΣΔΑ, 13673 ΑΧΑΡΝΑΙ

Πρόεδρος: Γεώργιος Πετάκος