ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 415-417, 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρόεδρος: Ιωάννης Δερματάς