ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 55, 17343 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος: Ελένη Καντζέλη