ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, 81400 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πρόεδρος: Μαρία Κακαλή