ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

Ρ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 7, 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρόεδρος: Δέσποινα Καρνιαδάκη