ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ, 74053 ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης-Νεκτάριος Χαραλαμπάκης