ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 ΚΑΙ ΚΑΛΒΟΥ, 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ

Πρόεδρος: Σοφία Αγγελάκη