ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙΝΩΝΗΣ 2, 18010 ΑΙΓΙΝΑ

Πρόεδρος: Νικόλαος Πτερούδης