ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΝΙΤΣΑ, 30002 ΒΟΝΙΤΣΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτα Πανταζή