ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πρόεδρος: Όλγα Μοσχοπούλου