ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πρόεδρος: Ευανθία Βαλασίδου