ΑΛΙΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53, 17455 ΑΛΙΜΟΣ

Πρόεδρος: Ευδοξία Δουδώνη