ΑΛΜΥΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 117, 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ

Πρόεδρος: Αρετή Μπέη