ΑΜΑΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, 74061 ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Πρόεδρος: Ζηνοβία Χαριτάκη – Μανουσάκη