ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ, 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πρόεδρος: Ελένη Λέκκα – Καλαντζάκη