ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, 35015 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

Πρόεδρος: Πετρούλα Τσιρνόβα – Κουγιάτσου