ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. ΣΤΡΑΤΟΥ 5, 30500 ΑΜΦΙΛ Α

Πρόεδρος: Σοφία Ανδρίκουλα