ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ.ΚΙΟΡΠΕ 22, 62041 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Πρόεδρος: Δήμος Βίτσιος