ΑΜΟΡΓΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, 84008 ΑΜΟΡΓΟΣ

Πρόεδρος: Καλλιόπη Δεσποτίδη