ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 2, 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Πρόεδρος: Χρήστος Θωμαϊδης