ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Γ. Κακουλίδη 1, 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρόεδρος: Κωνσταντίνο Κουρτίδη
Περιφερειάρχης: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ