ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, 83100 ΣΑΜΟΣ

Πρόεδρος: Κάιλα ∆έσποινα