ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22, 27055 ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Δέσποινα Σκούφη – Μπουρνελά