ΑΝΔΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, 84500 ΑΝΔΡΟΣ

Πρόεδρος: Δημήτριος Γιαννίσης