ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 84007 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Πρόεδρος: Σωτήριος Σκούρτης