ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΘΗΡΟ, 43065 ΑΝΘΗΡΟ

Πρόεδρος: Όλγα Κορλού