ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35, 52200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Πρόεδρος: Αφροδίτη Μπελονάκη