ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΦΙΛΛΥΡΑ, 69300 ΦΙΛΛΥΡΑ

Πρόεδρος: Ρουκιέ Ρισγγίτς