ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, 85900 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Πρόεδρος: Άννα Σταυλά