ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 138 & ΕΠΑΥΛΕΩΣ 1, 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Πετούσης