ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 &ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Πρόεδρος: Ευγενία Κατούφα