ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34 , 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

Πρόεδρος: Χαράλαμπο Κώσταρο