ΧΑΛΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΛΚΗ, 85110 ΧΑΛΚΗ

Πρόεδρος: Διοσμάκης Σπυρίδης