ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Θησέως 70, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ