ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ, 70014 ΓΟΥΡΝΕΣ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πρόεδρος: Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος