ΧΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2, 82100 ΧΙΟΣ

Πρόεδρος: Γεώργιος Πατεριμός