ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2, 51200 ΔΕΣΚΑΤΗ

Πρόεδρος: Αρετή Ανδρώνη