ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 & ΟΡΦΕΩΣ, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Πρόεδρος: Στυλιανή Θεοδοσίου