ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15, 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Πρόεδρος: Ουρανία Κατσαμάκα