ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΒΑΝΤΩΝ 18, 34400 ΨΑΧΝΑ

Πρόεδρος: Σοφία Αφένδρα