ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1, 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Καλημέρης