ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ, 33053 ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Πρόεδρος: Παναγιώτα Σπυροπούλου