ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΟΥ & ΚΑΝΑΡΗ ΓΩΝΙΑ, 66031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόεδρος: Δημήτριος Καραμπακάλης