ΔΡΑΜΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ, 66100 ΔΡΑΜΑ

Πρόεδρος: Αναστασία Τόλιου – Δάντζερα