ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ, 81107 ΚΑΛΛΟΝΗ

Πρόεδρος: Ιωάννα – Μαρία Κατανάκη