ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιοχη ΖΕΠ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Πρόεδρος: Πουταχίδου Όλγα
Περιφερειάρχης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ