ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 24022 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Πρόεδρος: Βασίλειος Κυβέλος