ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, 83200 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

Πρόεδρος: Γεώργιος Διακοσταμάτης