ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛ.ΑΙΓΩΝ 1, 58200 ΕΔΕΣΣΑ

Πρόεδρος: Αναστασία Βλαδίκα – Ιατρίδου