ΕΥΡΩΤΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κ. ΣΚΑΛΚΟΥ 15, 23051 ΣΚΑΛΑ

Πρόεδρος: Παναγιώτης Πολολός